سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انسان قرآنی


نوشته شده در سه شنبه 96/4/27ساعت 12:20 صبح توسط انسان قرآنی| نظرات ( ) |

 

قانونى داریم که همیشه ثابت است:

"ما به محیطمان عادت میکنیم" 

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

"تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی"


نوشته شده در سه شنبه 96/4/27ساعت 12:15 صبح توسط انسان قرآنی| نظرات ( ) |